Ser du nogen der smider havfald

Din hjælp
er vigtig

De første havmiljøvogtere satte vimplen i 2006, og i dag er antallet af olieudslip i danske farvande halveret. Der er ingen tvivl om, at havmiljøvogternes præventive indsats har en stor betydning for dette markante fald. For med 19.000 årvågne havmiljøvogtere på og ved havet er der ganske enkelt ikke nogen, der “kommer til” at dumpe olie i dansk farvand.

Den høje opmærksomhed om vores havmiljø, som kampagnen har skabt, vil i fremtiden også blive brugt til at bekæmpe dumping af plast og andet affald i de danske farvande.
meld dig som havmiljøvogter, download Stop olien app’en og gør en forskel for dansk farvand.