Gør en
stor forskel

De første havmiljøvogtere satte vimplen i 2006, og i dag er antallet af olieudslip i danske farvande halveret. Der er ingen tvivl om, at havmiljøvogternes præventive indsats har en stor betydning for dette markante fald. For med 17.000 årvågne havmiljøvogtere på havet er der ganske enkelt ikke nogen, der “kommer til” at dumpe olie i dansk farvand. Den højeopmærksomhed om vores havmiljø, som kampagnen har skabt, vil i fremtiden også blive brugt til at bekæmpe dumping af plast og andet affald i de danske farvande.