Hvad er en havmiljøvogter?

Havmiljøvogterne er mennesker, der færdes på de danske have i deres fritid og har indvilget i at passe på vores farvande ved blandt andet at melde om eventuelle olieudslip.

 

Dansk
farvand
er nøje
overvåget

Havmiljøvogtere er typisk sejlere, men masser af lystfiskere, roere og andre fritidssejlere har også meldt sig. Desuden holder en række danske fritidsflyvere et vågent øje med havet set fra luften. Og så er vi glade for, at mange udenlandske fritidssejlere fra blandt andet Tyskland og Sverige også har meldt sig.

Forsvaret følger skibe, fra de sejler ind i dansk farvand, til de forlader det igen. Denne overvågning foregår ved hjælp af fly, skibe, kystradar og AIS (Automatic Identification System). Denne indsats understøttes af Marinehjemmeværnet og erhvervssejlere, der er har pligtig til at melde deres observationer.

Derfor er
vimplen
vigtigt!

Der er således godt styr på skibstrafikken, men havet er stort, og der sejler mere end 100.000 handelsskibe gennem dansk farvand hvert år. Derfor er havmiljøvogternes indsats vigtig både forbekæmpelsen og forebyggelsen af forurening.

Danske og udenlandske erhvervssejlere får udleveret en brochure, der fortæller om deres meldepligt, og som understreger, at både myndighederne og havmiljøvogterne overvåger de danske farvande. Derfor er det vigtigt, at havmiljøvogtere fører den let genkendelige vimpel, som også optræder i erhvervssejlernes materialer.

En del af
beredskabet

Havmiljøvogterne gør således en vigtig præventiv indsats, men lige så vigtig er naturligvis deres årvågenhed, hvis skaden er sket. Meldinger fra havmiljøvogtere indgår i vurderingen af hvilken indsats, der skal sættes i værk for at undgå skade på miljø og dyreliv. Samtidig er det helt naturligt at havmiljøvogterne foregår andre sejlere med et godt eksempel, når det gælder andre former for forurening af havmiljøet som f.eks. bortkastelse af affald og plastikmaterialer.

 

Bliv vogter